Språkresans historia

Idag är språkresor mycket populära att åka på för både ungdomar och vuxna. Men att vuxna åker på språkresor är något relativt nytt och det var främst ungdomar som var målgruppen när språkresan en gång växte fram.

Starten 1938

Allt började 1938 då Centralnämnden för ungdomsutbyte inrättades efter ett beslut av riksdagen. Redan tidigare hade visserligen ungdomsutbyten skett men då främst med Tyskland. När Hitler hade tagit makten och nazisternas politik blivit allt mer aggressiv valde riksdagen att starta denna organisation för att kontrollera verksamheten bättre.

Redan första året deltog 1204 ungdomar även om det var efter kriget som det tog fart ordentligt. Man siktade då på att anordna resor till England och Frankrike. Men på grund av kriget blev det bara en resa till Irland genomförd då de stod utanför kriget och därmed hade ett mer fungerande samhälle. Sakta men säkert byggdes det upp kontakter med andra länder även om England var och förblev den stora samarbetspartnern.

60- och 70-talet. Privata aktörer och uppsving

Under 60-talet startade flera privata företag språkresor vilket följdes upp av 70-talet som var guldåldern för dessa företag. Det blev allt mer populärt att framförallt åka och plugga engelska utomlands samtidigt som man fick lära sig en del av kulturen i landet. Orsaken att det var så populärt under denna tid var att ekonomin var god i Sverige samtidigt som intresset för andra länder hade ökat.

80-tal. Flera språk och bredare utbud

På 80-talet togs flera stora steg för språkresans utveckling. För det första började språkresor erbjudas även för vuxna och dessutom i fler länder än bara Tyskland, England och Frankrike. Nu tillkom Spanien, Italien, Portugal, Ryssland och senare även länder och språk som inte fanns i Europa.

Det andra stora som hände var att de som studerade utomland fick rätten till studiemedel. Det öppnade upp många nya möjligheter både för de som ville åka och studera engelska under en kort period och de som ville fördjupa sin franska under flera månader.

2000-tal

Det som framförallt är typiskt dagens språkresor är dess flexibilitet. Det spelar inte någon roll om man är 18 eller 64år gammal. Det finns en resa som passar oavsett ålder. Utbudet är även stort på vad som erbjuds under resorna förutom att träna språket, samt vilka länder de är i. Vill man spela golf i Sydafrika eller besöka kängurur i Australien under sin språkresa så är det ingen omöjlighet.

28 Mar 2013